!
!

In de keuze van onze partners houden wij zoveel we kunnen rekening met hun inspanningen om verstandig met het milieu om te gaan.

Wat de keuze van de materialen betreft hebben wij hier uiteraard beperkte invloed op omdat we moeten aanbieden wat de markt vraagt, maar we kunnen U er wel correct over informeren.

Op deze pagina's tonen wij U graag de inspanningen die onze partners leveren voor een gezondere toekomst.