!
!

Onze firma is voortdurend op zoek naar een evenwicht tussen klantvriendelijk werken bij het ontvangen van bouwafval, en het betaalbaar houden ervan.

Om te voldoen aan alle wettelijke eisen terwijl we tegelijkertijd geconfronteerd worden met sterk gestegen administratieve kosten en afgeschafte subsidies, hebben we beslist om per 1 januari 2019 ons beleid omtrent afvalontvangst anders in te richten.

U kan hieronder al lezen hoe dit concreet in zijn werk zal gaan vanaf dan.

Wij zullen alle klanten die in de loop van 2018 bij ons afval gebracht hebben contacteren om de nieuwe regeling voor te leggen en toe te lichten.

Vanaf 1 januari worden de tarieven van het stort dat U bij ons brengt opgedeeld in 2 delen:

 

HET STORTABONNEMENT: 

Een vaste kost die ons moet toelaten alle aan het beleid gerelateerde kosten te dekken. We hebben het dan over de controle van wat gestort wordt, de wettelijke bepalingen, de vergunningen, de gestegen kosten voor onder andere verpakkingsafval, de locatie van het containerpark, .......

 

DE STORTPRIJS

Door te werken met een abonnement kunnen we transparant werken en de kosten hier reel houden.

 

Klik op de subpagina's hierboven voor meer info.