!
!

sinds 1 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht op de privacy. Voor het mailverkeer heeft dit tot gevolg dat mails van een persoon enkel nog door deze persoon zelf gelezen mag worden. Daarom adviseren wij U altijd om bij al uw nieuwe vragen een dienst (= open mailadres) te contacteren i.p.v. een persoon.

het principe van mailbehandeling is de volgende:

* mail gestuurd naar adres met als voorvoegsel een dienst of een afdeling = behandeling door iedereen op die dienst, binnen 1 werkdag

* mail gestuurd naar een adres met als voorvoegsel een naam = behandeling enkel door die persoon zelf, heeft die vakantie dan wordt de mail niet behandeld.

* weet U niet direct wie u nodig hebt, vul het contactformulier in.